KONGRE PROGRAMI: "EYFOR 15"

CONGRESS PROGRAM: "EYFOR 15"


Programı PDF Olarak İndir

30.04.2024 ( 1. Gün/Day ) - Salı/Tuesday


Salı/Tuesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: Online Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi Evrim EROL
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82509634182?pwd=lkeSCm9ZSOddh3LKKc1uh6VLywx34h.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR Meryem Hacıman, Fatma Kılıç, Derya Atay
16:15-16:30 SOSYAL VE AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME ÖRNEĞİ: GÜRBÜZ ÇOCUK ATÖLYESİ Inci Duygu Baytun, Levent Polat
16:30-16:45 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ LİDERLİK ÖZELLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sevgi Doğan, Serap Demiriz
16:45-17:00 PAMUKKALE İLÇESİNDEKİ OKULLARDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERDE CAM TAVAN SENDROMU ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nihal Şimşek
17:00-17:15 - -

Salı/Tuesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: Online Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82825181937?pwd=czVT2G5qNwz3lqfsjYRFTxFbPK5Szy.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME PRATİKLERİ: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA Sevilay Şahin, Zahir Attal
16:15-16:30 OKUL LİDERLERİNİN YETERLİLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM PLANI İÇERİĞİ Sevilay Şahin, Selin Türkoğlu Özdemir
16:30-16:45 OKUL YÖNETİMİNDE DİJİTAL LİDERLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ Gökçe Özdemir, Benian Öz Zavarcı
16:45-17:00 ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK İLE ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM TOPLULUKLARININ ARACI, KOLEKTİF YETERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ Asude Elif Şahin, Onur Erdoğan
17:00-17:15 ZEKA OYUNLARININ EĞİTİMDEKİ ROLÜ VE BİLİMSEL İNCELEMELERİ Elif Şentürk

Salı/Tuesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: Online Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Neşe AŞKAR
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/81816041787?pwd=rHUGLMVpUxl3bDaj4gLgJVlzlqXcYV.1#success
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 EĞİTİM DENETİMİNDE ETİK Nurgül Dipova
16:15-16:30 TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA YABANCI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU: BİR İHTİYAÇ ANALİZİ Md. Mesbahul Hasan, Sakib Abdullah Ibne Ataur
16:30-16:45 Öğretmen Özerkliği Kavramının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Zeynep Erdem, Muhammed Zincirli
16:45-17:00 ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DENETİM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI ARAŞTIRILMASI Engin Iş, Süleyman Ceylan
17:00-17:15 - -
Online Ara/Online Break
Salı/Tuesday
Saat/Time: 17:15-17:30, Salon/Hall: Online
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
17:15-17:30

Salı/Tuesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: Online Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Ömer DEMİR
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/81816041787?pwd=rHUGLMVpUxl3bDaj4gLgJVlzlqXcYV.1#success
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-17:45 ÖZEL EĞİTİM ALANINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ Fatma Özge Çavuş
17:45-18:00 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARAKTER GÜÇLERİ, ÖZERK ÖĞRENME VE YAŞAM BECERİLERİ Şeyma Nurdoğan Dakesoğlu
18:00-18:15 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ İLE ÖĞRETMENLERİN DAMGALAMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Berna Ünal, Emre Er
18:15-18:30 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Ilknur Bingöl, Gülnur Candan Hamurcu
18:30-18:45 - -

Salı/Tuesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: Online Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Fatma Nur ÇOBAN
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82509634182?pwd=lkeSCm9ZSOddh3LKKc1uh6VLywx34h.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-17:45 ÖRNEK MATEMATİK SORULARININ VE LGS’NİN ÖĞRENME ALANLARINA VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ (2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRNEĞİ) Feyza Aliustaoğlu, Ahmet Kaçar, Ayfer Buket Kaya, Hümeyra Köroğlu, Buse Tunay
17:45-18:00 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİNE İLİŞKİN ZİHİNSEL YAPILARININ İNCELENMESİ Seda Çalık, Sümeyya Çalık
18:00-18:15 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA 2017-2021 YILLARI ARASINDA HAZIRLANAN TEZLERİN YÖNELİMLERİ Özlem Kurnaz, Tuna Gemrik
18:15-18:30 Ortaöğretim Geçiş Sistemi Matematik Testindeki Maddelerin Cinsiyet ve Okul Türüne Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi Serap Çatma, Ayfer Sayın
18:30-18:45 - -

Salı/Tuesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: Online Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82825181937?pwd=czVT2G5qNwz3lqfsjYRFTxFbPK5Szy.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-17:45 GÖÇ OLGULARI VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Durdona Iskandarovna Madamınova
17:45-18:00 TÜRKİYE VE BANGLADEŞ ARASINDA AKADEMİK ZORLUKLAR YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI EĞİTİMİ SAĞLAMADA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ: BİR KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA Sakib Abdullah Ibne Ataur , Onur Erdoğan
18:00-18:15 EĞİTİMDE ŞİDDETLE MÜCADELEDE EĞİTİM SENDİKALARININ ROLÜ VE EĞİTİMCİLERİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ Aslı Çelik
18:15-18:30 ERASMUS+ YETİŞKİN EĞİTİMİ KA (KEY ACTİON) HAREKETLİLİKLERİNE KATILAN 25-64 ARASI YETİŞKİNLERİN DENEYİMLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Adem Yılmaz, Suzan Avanoğlu
18:30-18:45 ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN PROJE HAZIRLAMA KONUSUNDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Suzan Avanoğlu, Adem Yılmaz
Online Ara/Online Break
Salı/Tuesday
Saat/Time: 18:45-19:00, Salon/Hall: Online
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
18:45-19:00

Salı/Tuesday
Saat/Time: 19:00-20:15, Salon/Hall: Online Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. NURHAN ÜNÜSAN,
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/81816041787?pwd=rHUGLMVpUxl3bDaj4gLgJVlzlqXcYV.1#success
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
19:00-19:15 OKULDA ÖĞRETMEN MUHALEFETİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ender Kazak, Muhammet Yaman
19:15-19:30 İLKOKUL (6-10 YAŞ) ÇOCUKLARINDA UYGULANAN MUTFAK BECERİLERİ EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Sebahat Caynak, Nurhan Ünüsan
19:30-19:45 SOSYAL BİR FENOMEN OLARAK VATANSEVERLİK Kamala Panahova, Gülnare Safarova
19:45-20:00 MESLEK LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Pınar Kuzucu, Gülferiz Erçen
20:00-20:15 ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERDE DENKLEM PROBLEMLERİ Serhat Yaman

Salı/Tuesday
Saat/Time: 19:00-20:15, Salon/Hall: Online Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL ULUTAŞ
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82509634182?pwd=lkeSCm9ZSOddh3LKKc1uh6VLywx34h.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
19:00-19:15 ORTAOKULDA GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN TESPİTİ Sevilay Şahin, Ayşe Ceylan Şimşek
19:15-19:30 BİR EĞİTİM KURUMUNDA YENİLİKÇİ FAALİYETLERLE ÖĞRETMENLERİN HAZIR BULUNUŞLUĞUNUN OLUŞTURULMASI Akbope Kerımbekova
19:30-19:45 ORTAOKULLARDA MESLEKİ ÖĞRENME TOPLULUĞU OLMA DÜZEYİNİN OKUL MÜDÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK DAVRANIŞLARINA GÖRE İNCELENMESİ Özge Temuçin, Fatih Şahin
19:45-20:00 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ Merve Öztürk, Sevilay Şahin, Aykar Tekin Bozkurt
20:00-20:15 - -

Salı/Tuesday
Saat/Time: 19:00-20:15, Salon/Hall: Online Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ELİF SEYLİM
Katılım Linki/Participation Link: https://us06web.zoom.us/j/82825181937?pwd=czVT2G5qNwz3lqfsjYRFTxFbPK5Szy.1
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
19:00-19:15 EĞİTİMDE 21.YY BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Elif Armağan Kaya
19:15-19:30 SÜRDÜRÜLEBİLİR OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Ender Kazak, Tuğba Cozoğlu
19:30-19:45 TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ Nur Ayşe Özer
19:45-20:00 EĞİTİM KURUMLARINDA MİTOMANLIK: OKUL MÜDÜRLERİNİN ALGILARINA VE DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME Ömer Demir, Ercan Baysülen, Esra Ulucan Demir
20:00-20:15 - -

01.05.2024 ( 2. Gün/Day ) - Çarşamba/Wednesday

Kayıt/Register
Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 10:00-12:00, Salon/Hall: Otel Lobisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
10:00-12:00
Açılış Konuşmaları/Opening Speeches
Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 13:30-14:30, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
13:30-13:40 Prof. Dr. Mahmut SELVİ EYFOR 15 Eş Başkanı / Gazi Ünv. Eğitim Fak. Dekanı
13:40-13:50 Doç. Dr. Adem ÇİLEK EYFOR 15 Eş Başkanı / EYUDER - ULEDEF Genel Başkanı
13:50-14:00 Hulusi Şahin / Antalya Valisi
14:00-14:10 Nazım Çavuşoğlu / KKTC Milli Eğitim Bakanı
14:10-14:20 Zorlu Töre / KKTC Meclis Başkanı
14:20-14:30
Açılış Paneli/Opening Panel
Cumhuriyet Yüzyılında Eğitim
( CUMHURİYET YÜZYILINDA EĞİTİM )
Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 14:30-15:30, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
14:30-14:50 Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
14:50-15:10 Prof. Dr. Mahmut SELVİ- Gazi Ünv. Eğitim Fak. Dekanı
15:10-15:30 Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Kahve Molası/Coffee Break
Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 15:30-16:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
15:30-16:00

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. MEHMET KORKMAZ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 DOĞUMUNUN 100. YILINDA RAUF R. DENKTAŞ VE KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ Ahmet Arslan, Serhat Özkaya
16:15-16:30 İSMAİL GASPIRALI Hüseyin Ünsal
16:30-16:45 FATİH SULTAN MEHMET'İN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ Mustafa Baştaş
16:45-17:00 OTANTİK LİDERLİK İLE ÖĞRETMELERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AHLAKİ CESARETİN ARACILIK ROLÜ Sami Yollu, Mehmet Korkmaz
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. RIDVAN KARABULUT
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI PROBLEMLER Mehmet Çatalcı, Mehmet Özer
16:15-16:30 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ MÜFETTİŞ VE OKUL DENETİMİNE YÖNELİK ALGILARI: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ÖNCESİ VE SONRASI DEĞİŞİM Hasan Kavgacı
16:30-16:45 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERKİ NEDENLERİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Songül Yazan
16:45-17:00 ÜNİVERSİTE STRATEJİK PLANLARININ KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İNCELENMESİ Nurcan Turan Oluk, Zeynep Bumin Süzen, Özge Özkartal, Emre Çakır
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi MEHMET NEZİR ÇEVİK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 EĞİTİM KURUMLARINA SINAVLA ATANAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Mehmet Nezir Çevik
16:15-16:30 ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SİNİZM KAVRAMLARININ YÖNETİM LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ Hatice Tiltay , Burak Hepgence, Asuman Demirci
16:30-16:45 EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Cihan Karabulut, Muammer Çiftcili
16:45-17:00 ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BECERİLERİ İLE EĞİTSEL DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Tülay Topdaş, Zeynep Meral Tanriogen
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. BURCU SEHER ÇALIKOĞLU
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 SOSYAL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLERİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Oğuzhan Çakan
16:15-16:30 ÖZEL EĞİTİM ALANINDA 2014-2022 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN TEZLERİN İNCELENMESİ Kıymet Sarar
16:30-16:45 Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Kâşifler ve Keşifler Konusunun Öğretimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Akademisyenlerinin Görüşleri Gökhan Güçin
16:45-17:00 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 100. YILINDA BİLİM İNSANLARI PROJESİNE KATILAN KURSİYERLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ebru Suakan, Hülya Narsap, Leyla Tepecik
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Ferudun Sezgin
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 TÜRKİYE'DE VE GELİŞMİŞ AVRUPA ÜLKELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM Murat Karamık
16:15-16:30 MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİ VE OKULA BAĞLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mehtap Naillioğlu Kaymak
16:30-16:45 DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mazhar Altuğ, Ferudun Sezgin
16:45-17:00 İŞGÜCÜ PİYASALARINDA NİTELİK VE BECERİ UYUMSUZLUĞU ÖRNEĞİ OLARAK KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLER: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Birgül Ulutaş, Fatma Günaydın
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:15 OKUL YÖNETİMİNDE KAYIRMACILIK VE ÖRGÜTSEL SONUÇLARI Emel Çabuk, Seher Şahin Yıldız, Sinan Akkoç, Seyyid Çiray, Yakup Duyar
16:15-16:30 OKUL MÜDÜRLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN CHATGPT YAPAY ZEKâ SİSTEMİNE İLİŞKİN ALGILARI Yasemin Çetin, Özgür Taş, Halil Alakuş, Halil Ibrahim Kaplan
16:30-16:45 AKADEMİK KÜLTÜRDE DEĞERLER Ali Rıza Erdem
16:45-17:00 TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE MEVCUT DURUM VE ÖNERİLER Hüseyin Gezer
17:00-17:15 - -

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 16:00-17:15, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Serap OKUR ARSLAN- ULEDEF Başkan Yrd.
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:00-16:05 WEB 2.0 ARAÇLARIYLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KİTAP KULÜBÜNÜN OKUMA KÜLTÜRÜNE VE ELEŞTİREL OKUMAYA ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Melek Aylin Kırca, Neslihan Özkurt
16:05-16:10 “OKULDA OYUN VAR” ZEKA OYUNLARI PROJESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Davut Ekinci
16:10-16:15 ‘GO GREEN FOR BLUE’ ETWİNNİNG PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Arif Murat Yağcı
16:15-16:20 MİNİK ELLERDEN EKOLOJİK TARIM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Osman Gürgenç
16:20-16:25 OYUNCAĞIMI TASARLIYORUM EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM PROJESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Özge Taşğın
16:25-16:30 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Saim Işçi
16:30-16:35 DİJİTAL HİKAYE KULLANIMININ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gülcan Bekez Esin
16:35-16:40 OYUNLA KODLA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Beyhan Yıldız Gül, Ahmet Gül
16:40-16:45 GÖREV TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİSİ: BİR MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ BU ARAŞTIRMA, 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA BİR MESLEK LİSESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ODAKLANARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE GÖREV TEME ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nazlı Tok
16:45-16:50 ASOSYALLEŞTİREN SOSYAL MEDYA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ahmet Gül, Beyhan Yıldız Gül
16:50-16:55 CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA 100 BAYRAK HEDİYE ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Mustafa Bahar
16:55-17:00 MAVİ BİSİKLET ÖZGÜR PEDALLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şahin Değer
17:00-17:05 BENİMLE SATRANÇ OYNAR MISIN? ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ekrem Ardıç
17:05-17:10 VATANIMIN BİR ALBÜMÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Öznur Çelik, Gordana Jonevska
17:10-17:15 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:15-17:30, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
17:15-17:30

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ ATASÖZÜNDEN KÜÇÜREK ÖYKÜYE Veli Ay

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 HAYATIMIZIN YOL HARİTASINI OLUŞTURALIM Zeliha Güneş Demir

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 ZOP ZEKâ OYUNLARIYLA ÖĞRENELİM Emrullah Kel , Öznur Çelik

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 YEŞİL OKULLAR Fatma Kutlu Özerkekoğlu, Seher Kutlu

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 HIZLI VE ETKİLİ OKUMA Ercan Uçak

Çarşamba/Wednesday
Saat/Time: 17:30-18:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:30-18:45 5E ÖĞRENME MODELİNE GÖRE DERS PLANLANMASI Çiğdem Turan

02.05.2024 ( 3. Gün/Day ) - Perşembe/Thursday


Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 KARESEL VE ÜÇGENSEL SAYILARLA KODLAMA TEORİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Bahar Kuloğlu, Sema Nur Bozkuş
09:45-10:00 Matematik öğretiminde araştırma oyunlarının uygulanması Lale Talıbova
10:00-10:15 WEB 2.0 ARAÇLARIYLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Kenan Gezmek
10:15-10:30 MATHMODELL WORLD PROJESİ İLE GÜNLÜK YAŞAMDAN MATEMATİK YETENEĞİNİ KEŞFETMEDE MOE’NİN ETKİSİ Şeyma Karan, Sevgi Demir, Sevda Aydemir
10:30-10:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Su ERTÜRK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖRNEĞİ: DÜNYAYA BİZİM GÖZLERİMİZDEN BAKIN Enes Subaşı, Nadire Emel Akhan
09:45-10:00 YEŞİL GELECEK Şeyma Berna Irgın, Gülcan Parlamış, Recep Kızılırmak
10:00-10:15 GELECEĞİME MERHABA Müge Tüzemen Tüğsüz
10:15-10:30 EFE-23 Fatma Aldemir
10:30-10:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Gürcü KOÇ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA AKREDİTASYON ÇALIŞMALARININ ETKİLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Gürcü Koç, Murat Kılıç, Funda Kurt-Keskin
09:45-10:00 ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIKLARININ VE BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN ETKENLERİN İNCELENMESİ Gülten Sakallıoğlu, Fatma Özüdoğru
10:00-10:15 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI PROGRAMLARI ARACILIĞYLA NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN İŞGÜCÜNE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI Hilal Bilgiç, Gamze Okyay Sezer, Münevver Ertek Avcı, Müjgan Bekdaş
10:15-10:30 ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN ULUSLARARASI BİR BAKIŞ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİMİN (SKE) ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARINDAKİ YERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SKE’YE YÖNELİK MESLEKİ ADANMIŞLIKLARI Burtay Hatice Ince, Douglas Bourn, Qudsia Kalsoom, Neşe Soysal
10:30-10:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi BİRGÜL ULUTAŞ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 ORTAÖĞRETİM 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS SEÇİMİ SÜRECİNDE DAHA ÇOK SAYISAL ALANA YÖNELMELERİNİN NEDENLERİ Sinan Özdemir
09:45-10:00 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MOL KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Halime Gür, Nurcan Turan Oluk
10:00-10:15 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖNÜLLÜ OKUYUCULUK FAALİYETLERİ SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLEMESİ Canan Özer, Aylin Kahraman
10:15-10:30 YARININ OKULLARINA ÖĞRENCİ BAKIŞI: GELECEĞE YOLCULUK Ekrem Çetin, Tuğba Ay, Yaşar Dilber, Münevver Çetin
10:30-10:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi MEHMET SABİR ÇEVİK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 İNGİLİZCE KONUŞMA VE ANLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER Kâmuran Kılıçaslan Sungur
09:45-10:00 YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANILMASI Merve Demirtaş
10:00-10:15 İNGİLİZCE DERSİ YAZMA SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Bahri Baykara
10:15-10:30 ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINININ KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİ Büşra Zeynep Arslan, Sinem Baştürk, Erva Bulut
10:30-10:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Sema ÖZEN ALTINSOY- EÇED Başkanı
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:35 EL ELE MİNİKLER SAĞLIKLA YAŞIYOR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hacı Ismail Kılıç, Naile Kılıç, Serkan Mustafa Akyol, Ayçin Erdoğan, Atena Luminita Ilie
09:35-09:40 DİJİTAL OYUNUMDA DEYİMLER ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Burcu Eren
09:40-09:45 DEĞİŞMEYEN İKLİM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Birgül Kasap
09:45-09:50 YETENEK UCUZDUR,BAĞIMLILIK PAHALI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sami Satılmış
09:50-09:55 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN DOĞRU KULLANILMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Osman Kocaman, Serdar Baş
09:55-10:00 GELECEK SIFIR ATIKLA GELECEK ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Emine Yalvaç
10:00-10:05 ORYANTİRİNG EĞİTİMİNİN İLKOKUL ÇOCUKLARINDA OKUL BAŞARISINA ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gülcan Akyürek
10:05-10:10 DEPREM KARDEŞLİĞİ (MUTFAKTAN-OYUN ODASINA) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nilay Okuyucu
10:10-10:15 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Fadime Kutlular
10:15-10:20 EVRENSEL DEĞERLER İLE DÜNYA VATANDAŞI OLMA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sümeyye Gürgenç
10:20-10:25 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hüseyin Teyfik Inan
10:25-10:30 ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI AHŞAP OYUNCAKLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sevinç Kalyoncu
10:30-10:35 KUŞ YUVALARI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gönül Karahan Arslan
10:35-10:40 ÖĞRENCİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GÖRSELLER VE MATERYAL OLUŞTURUP KULLANMASININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRENİMİNE ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nagehan Çınar Çaylıoğlu
10:40-10:45 ÖĞRETMENLERİN KARİYER BASAMAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Murat Şeremet, Mustafa Demir

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Gülnura BABASHOVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 TARİH SAHNESİNDEN TİYATRO SAHNESİNE Hatun Türkmen Türkay, Nurullah Akbulut
09:45-10:00 TARİH ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ Esra Parlak, Fatih Parlak
10:00-10:15 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL AKTİVİTELERİNİN KONİKLERİNİ GELİŞTİRMEDE TARİHSEL BİLGİNİN ÖNEMİ Maftunakhan Avazbekovna Ergasheva
10:15-10:30 KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKALI TÜRKLERİN EĞİTİM DURUMU Sevil Piriyeva Karaman
10:30-10:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 10:45-11:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
10:45-11:00

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Ayhan Ural,
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:15 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE RUHSAL LİDERLİK KAVRAMI Ayşe Gül, Muhammed Zincirli
11:15-11:30 OKUL MÜDÜRLERİNİN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI Yasemin Oğuz Danacıoğlu
11:30-11:45 ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Seda Baş , Nezahat Güçlü
11:45-12:00 ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINDA, OKUL YÖNETİCİLERİNİN DAĞITIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARI, ÖĞRETMENLERİN SOSYAL ADALET ALGILARI VE İSTİHDAM ŞEKLİNİN ROLÜ Nilgün Aydoğdu, Ayhan Ural, Onur Erdoğan
12:00-12:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Yulduza Alimovna ERGASHEVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:15 KAZAKİSTAN'DA ÇOCUK VE GENÇLİK TURİZMİNİN GELİŞİM TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ Kulalbek Alshynbayev, Aliya Utebayeva
11:15-11:30 KAZAKİSTAN'DA BİR TAHIL ÜRÜNLERİ KÜMESİNİN OLUŞUM VE GELİŞME YOLLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ Sattigul Rysbayeva , Alii Imanbayev
11:30-11:45 ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN KURULUŞ VE GELİŞİM TARİHİNDEN Yulduza Alimovna Ergasheva, Bakhrom Negmatovoch Uzakov
11:45-12:00 GELECEKTEKİ BİR BİLGİ BİLİMİ ÖĞRETMENİNİN METODOLOJİK YETERLİLİĞİ Zagira Kobeeva
12:00-12:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Öğr. Gör. Mihriban Özgün
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:15 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN “YAPAY ZEK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI-SİNOP İLİ ÖRNEĞİ Hakan Süzgün
11:15-11:30 Sendikaların İşlevselliği; Öğretmen Sendikalarının Toplu Sözleşmelerden Talep ve Kazanımlarımlarının Karşılaştırılması Serpil Karakiraz
11:30-11:45 ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Orhan Kadir Uysal, Osman Bulut, Efraim Yurdakul
11:45-12:00 KARİYER REHBERLİĞİNDE YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI Nurullah Akbulut, Ayşe Uslu
12:00-12:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Köksal Banoğlu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:15 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN RİSKLİ OYUN OYNAMALARINA İLİŞKİN ALGILARINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ Nezahat Hamiden Karaca, Melek Çolak, Şenay Yavuz, Hilal Karaer , Fatmanur Baran.
11:15-11:30 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNDA PSİKOLOJİK VE PEDAGOJİK DANIŞMANLIĞIN ÖZELLİKLERİ Ulbike Akhynova
11:30-11:45 OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA EBEVEYNLERLE ETKİLİ İŞBİRLİĞİ Ülkər Nuriyeva, Isayeva Zəminə, Sabina Rahimova
11:45-12:00 OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA PROBLEM DURUMLARINDA OLUŞAN BECERİLER. Sabina Rahimova
12:00-12:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ELİF SEYLİM
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:15 TÜRKLERDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MÜZİKSEL TERAPİ Tuğba Çakır
11:15-11:30 ALISHER NAVOI'NİN MÜZİK SANATINDAKİ MİRASININ ÖNEMİ Murodbek Ikromovich Ergashev
11:30-11:45 ABDULLA ORIPOV'UN ŞİİRİNDE LİRİK KAHRAMANI SANATSAL YORUM Nilufar Mirzaeva
11:45-12:00 ÖZLENEN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Hatice Derya Sayma
12:00-12:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Sonaray KÖSE- EKADDER Başkanı
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
11:00-11:05 HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN UYGULANMASI SÜRECİNDE YAŞANILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Zehra Gül Köycü
11:05-11:10 KISA HİKAYE İLE KELİME ÇALIŞMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Esra Cindoruk
11:10-11:15 SEVİMLİ DOSTLARLA SANAT KÖPRÜSÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Tuba Soyyiğit, Yusuf Güneş
11:15-11:20 KİTAPLARDAN SÖZLÜK HAZIRLAMA VE BU SÖZLÜĞÜ EĞLENCELİ OYUNLARDA KULLANARAK SÖZCÜK HAZİNESİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Mahmut Ünal
11:20-11:25 İLKOKULLAR BİRLİKTE OKUYOR PROJESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ahmet Yalvaç
11:25-11:30 Okul Öncesinde Minik Noktalarla Duygu Düzenlemenin Sosyalleştirilmesi ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Emine Kapucu
11:30-11:35 '' BENDE VARIM'' (12. SINIFLARDAN ,OKUL ÖNCESİNE DESTEK EĞİTİMİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nezahat Çelem
11:35-11:40 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE EKOLOJİK ORTAMDA ORYANTİRİNG UYGULAMALARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Selçuk Kapucu
11:40-11:45 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI İLE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Serpil Dinç
11:45-11:50 Özel Eğitimde Görsel Sanat Terapileriyle Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin Artırılması ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Fatma Turan
11:50-11:55 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE TABANLI STEM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sema Özen Altınsoy, Dilek Altun
11:55-12:00 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI( BENİM GÖZÜMLE GEZELİM) (İZKED) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Özden Coşar
12:00-12:05 BELGESELLERİN DİL ÖĞRENİMİNE FAYDALARI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Seda Yıldız
12:05-12:10 ÖZEL EĞİTİMDE DJİTAL OYUN-ÖYKÜLEŞTİRME ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hülya Aykutlu Adalı
12:10-12:15 OKULLARDA ORMAN PROGRAMININ UYGULANMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Neval Can
Panel/Panel
( GENÇ AKADEMİSYENLER:BİLİM İNSANI OLMA SERÜVENİ )
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Muhammed KOÇAK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
11:00-11:15 Prof. Dr. Muhammed KOÇAK
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
Öğle Yemeği/Lunch
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 12:15-13:30, Salon/Hall: Restoran
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
12:15-13:30

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 YABANCI DİL HAZIRLIK YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN AKADEMİK ÜRETKENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Izem Şahan, Fatih Şahin
13:45-14:00 WEB 2.0 ARAÇLARI İLE YABANCI DİL ÖĞRENİYORUM Saliha Sarıkaş
14:00-14:15 GENEL ORTA OKULDA BİRDEN FAZLA DİL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRMEK Bagdat Toybekova
14:15-14:30 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA TABANLI UYGULAMA STRATEJİLERİ Meryem Melike Güngenci
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. BURCU SEHER ÇALIKOĞLU
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 İSAKHAN İBRAT'IN KIZ-KADIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Sayyora Tuychıeva
13:45-14:00 COVİD-19 SONRASINDA OKUL TERKİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Temel Çalık, Gülnihal Yıldırım
14:00-14:15 OKUL MÜDÜRLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: CİNSİYET VE OKUL MÜDÜRÜYLE ÇALIŞMA SÜRESİNİN DÜZENLEYİCİ (MODERATÖR) ROLÜ Mehmet Sabir Çevik, Emine Doğan
14:15-14:30 BUGÜN AŞAMADA ÖZBEKİSTAN'DA TURİZMİN GELİŞİMİ Sayyora Atadjanova
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Erol TOPAL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 KAZAKH NATIONAL GAMES AS A FACTOR OF ETHNIC EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION Marat Andakulov, Erlan Seısenbekov
13:45-14:00 DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL VALUES AND COMPETENCIES OF STUDENTS IN EDUCATION Zukhra Sydykova, Gulnara Kylyshbaeva
14:00-14:15 THE STUDY OF PROFESSIONAL COMPETENCE ACTIVITY IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS Akmaral Berdalıyeva, Gulnara Kylyshbaeva
14:15-14:30 BAYTURYSYNOV – THE FOUNDER OF KAZAKH LANGUAGE SCIENCE Gulsım Rayeyeva
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Esra TÖRE
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 KÜLTÜREL UNSURLARIN OKUL YÖNETİMİNE YANSIMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Su Ertürk, Ferudun Sezgin
13:45-14:00 ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN OKUL YÖNETİMİ KARARLARINA KATILIM DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Duygu Koray
14:00-14:15 OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARİYER YOLCULUKLARI: KALEYDOSKOP KARİYER MODELİ MERCEĞİNDEN BAKMAK Gülsu Naiboğlu, Esra Töre, Ayşe Gül Doğru
14:15-14:30 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ, 1998 YILINDAN 2021 YILINA KADAR YAYINLADIĞI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİKLERİNDEKİ KRİTER DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Tunca, Ayhan Ural
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. ZEYNEP MERAL TANRİÖĞEN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 MESLEK LİSELERİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DEĞİŞKENLERİNE İLİŞKİN ALGILARI Murat Akşit, Zeynep Meral Tanriogen
13:45-14:00 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE VELİ ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ Üzeyir Çetin
14:00-14:15 KIRKLARELİ’DE VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE BAŞARIYA BAKIŞ AÇISI Selcan Aktaş
14:15-14:30 BİR KÖY OKULUNDAN ARKEOLOJİ BİLİMİNE YOLCULUK Zehra Göçmen, Tolga Çelik, Hikmet Ulutaş
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Neşe BÖRÜ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 FARKINDANLIK STRATEJİSİ BAĞLAMINDA MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM GELİŞTİRMEDE YENİ BİR ADAPTASYON ÇALIŞMASI Gülşah Özer
13:45-14:00 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN RİSKLİ OYUN OYNAMALARINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ Nezahat Hamiden Karaca, Feyza Baybars, Şerife Alkan, Kamile Güven, Mine Yalavaç Saban
14:00-14:15 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VE İLKOKULA HAZIRLIK Gülsemin Yıldırım
14:15-14:30 Çocuk Katılımlı Araştırma Olgusuna Yönelik Kavramsal Bir Çözümleme Derya Koçak, Temel Çalık
14:30-14:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Murat ERMİŞ-EYUDER İstanbul İl Temsilcisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:35 ATIK KAĞITLARDAN, RESİME GERİ DÖNÜŞÜM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Kadir Okuyucu
13:35-13:40 TEMA İLE DOĞADAKİ YABAN HAYATI FARKEDİYORUZ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Erhan Çelem
13:40-13:45 AYANCIK KETEN EVİ İLE KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAŞATIYORUZ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ali Arslan
13:45-13:50 BİR DAMLA SU ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Cemal Yamak
13:50-13:55 EVET! (GENÇ GİRİŞİMCİLER BAŞLIYOR!) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ahmet Özkan
13:55-14:00 TARA- DÜŞÜN- YARAT- OLUŞTUR- GERÇEKLEŞTİR! (STEAM!) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Saynur Özkan
14:00-14:05 DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS! (DIGCULTURE!) ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Emine Ataş
14:05-14:10 DÜZENLENEN RESİM YARIŞMALARI, ÖĞRENCİLERİN KATILIM GÖNÜLLÜLÜKLERİ, ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şerife Özkaya
14:10-14:15 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nadide Tuğba Sabuncu
14:15-14:20 BİLSEM GÜNLÜĞÜMÜZ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nurcan Çalışkan, Ramazan Çırakoğlu, Tahir Demir, Selim Tosunoğlu
14:20-14:25 - -
14:25-14:30 GENÇLİK LİDERLİĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ekrem Sabuncu
14:30-14:35 GÖREVİMİZ TÜRKÇE ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Selim Sırrı Yalçın
14:35-14:40 ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ ‘DE YETİŞEN ZEHİRLİ VE YENEBİLEN MANTAR FLORASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPARAK TOPLANAN MANTARLARDAN FUNGARYUM OLUŞTURMAK. ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Yelda Şanoğlu
14:40-14:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 14:45-15:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
14:45-15:00
Konferans/Conference
( EĞİTİM YÖNETİMİ VE LİDERLİĞİ ALANINDA ULUSLARARASI YÖNELİMLER/GLOBAL TRENDS IN THE FIELD OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP )
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
15:00-16:15 Prof. Tony BUSH-EMAL Editor in Chief EĞİTİM YÖNETİMİ VE LİDERLİĞİ ALANINDA ULUSLARARASI YÖNELİMLER/GLOBAL TRENDS IN THE FIELD OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP
Kahve Molası/Coffee Break
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:15-16:30, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
16:15-16:30

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. RIDVAN KARABULUT
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Osman Yıldız
16:45-17:00 DART SPORUNUN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DÖRT İŞLEM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Tamer Karakan
17:00-17:15 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ FEN EĞİTİMİNDE METAVERSE EĞİTİM ORTAMI TASARIMINA YÖNELİK ÖNERİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA Rıdvan Karabulut, Enver Türksoy, Esra Karabulut
17:15-17:30 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ) Avni Aytekin, Salih Güleçol, Ayşe Şentürk Erdoğan
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA TEMELLENDİRİLMİŞ KURAM METODOLOJİSİNİN KULLANIMI: SİSTEMATİK BİR BAKIŞ Su Ertürk, Serkan Koşar
16:45-17:00 ÖĞRETMENLERİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Nihan Çağlar Karaca, Feyzi Uluğ
17:00-17:15 OKULLARDA SOSYAL ADALET: BİR ANLATI ARAŞTIRMASI Öznur Rengi, Bayram Bozkurt, Leyla Akcan
17:15-17:30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL LİDERLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ufuk Ersoy, Öznur Tulunay Ateş
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ENGİN BAYRA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 KARİYER BASAMAK SINAVININ TEMEL EĞİTİMDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK MOTİVASYONU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Aysun Kısa
16:45-17:00 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE ETKİSİ Begüm Kayalı
17:00-17:15 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ KİMLİK ALGILARININ TESBİTİ Asım Semizer
17:15-17:30 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÖZERKLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME: ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Berna Usta, Ayhan Ural
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üys GAMZE OKYAY SEZER
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 6. Sınıf Ses ve Özellikler Ünitesine Yönelik Beceri Temelli Başarı Testi Geliştirilme Çalışması Ziya Kart, Şeyma Akkaya Deviren, Kibar Gül
16:45-17:00 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞA YOKSUNLUĞU DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ Zübeyde Kart, Emel Atlı
17:00-17:15 MATTHEW LIPMAN DÜŞÜNCESİNDE İLKOKULDA “ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE” VE TOPLUMA YANSIMALARI Ayten Ünal
17:15-17:30 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Halil Ibrahim Kılıç, Yüksel Gündüz
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi HATİCE TURAN BORA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Gökhan Savaş, Erhan Dolapcı
16:45-17:00 OKUL MÜDÜRLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN OKUL MÜDÜRLERİNİN YETERLİKLERİ Sadegül Akbaba Altun, Hatice Turan Bora
17:00-17:15 OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGU YÖNETİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Eylem Erkan Işler, Hatice Turan Bora
17:15-17:30 EĞİTİM YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA DAİR ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Hatice Tiltay , Burcu Çalışkan, Bahar Kızılkaya
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. YAGUT ALİYEVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 HISTORY OF FEW NATIONS IN UZBEKISTAN Sevara Nizamitdinovna Yusupova
16:45-17:00 SHORT HISTORY OF BUKHARA (TEXT FOR LEARNING 0ENGLISH) Dilfuza Umurkulova
17:00-17:15 THE ESSENCE OF THE TEACHER-DISCIPLE TRADITION TODAY Maftuna Begali Qizi Mumınova
17:15-17:30 ARTISTIC INTERPRETATION OF UZBEK POETRY Nilufar Tursunbaevna Mırzaeva
17:30-17:45 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Birol KILIÇ -EYUDER Ordu İl Temsilcisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:35 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AİLE TUTUMLARININ AKRAN ZORBALIĞINA ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Senem Kuku
16:35-16:40 ÖZEL EĞİTİMDE YAŞANILAN GÜÇLÜKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ferda Kanat
16:40-16:45 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE DİJİTAL EĞİTİMİN ENTEGRASYONU ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Suna Şirin Karakaya, Senem Kuku
16:45-16:50 LİSELERDE EĞİTİM GÖREN ADOLESAN DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BESLENME KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şule Demir
16:50-16:55 VELİLERİN MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARININ İMAJLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Haluk Öztürk, Havva Kara
16:55-17:00 GENÇLER OYNUYOR, ÇOCUKLAR ÖĞRENİYOR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hülya Kayhan
17:00-17:05 Meslek Liselerinde Dezavantajlı Öğrencilerin Farkındalık Geliştirmesinde Dramanın Yeri ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hikmet Tataroğlu
17:05-17:10 ‘’ SANATÇI ÇOCUKLAR ’’ ETWİNNİNG PROJE POSTER BİLDİRİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Serap Alparslan
17:10-17:15 İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİ: SALİHLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Osman Özden Toker
17:15-17:20 RİTİM-BASKETBOL ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Yasemin Uslu
17:20-17:25 GÜÇ BENDE ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Volkan Arca, Gülcan Dağ Doğanay
17:25-17:30 BAKTERİLERE KARŞI GÜÇLÜ BİR DOĞAL İLAÇ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Khatira Şabettinova, Mehluge Babayeva
17:30-17:35 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN-YÖNETİCİ İŞ BİRLİĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Rüya Küçükoğlu
17:35-17:40 OKUL ÖNCESİNDE SANAT ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ebru Vural
17:40-17:45 DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Zeynep Yener , Öznur Çelik, Recep Delice, Hüseyin Karakuş
Kahve Molası/Coffee Break
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 17:45-18:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
17:45-18:00

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 GEZEGENİMİZİ TANIYALIM ÜNİTESİNİN İŞLENMESİNDE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ VE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Nilgün Bakkaloğlu

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 RENKLERİN DİLİ Gamze Ceyhan Uçak, Ercan Uçak

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 HİKAYE ANLATIM KÜPLERİ İLE YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ Elif Arkalı, Dinçer Bektaş

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 NESİLDEN NESİLE OYUN KÖPRÜSÜ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Hilal Karaman Eflatun, Şeyma Gür Sağırlar

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 - -

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 MÜZİK ÖĞRETİMİNDE DOĞA PERKÜSYONU Cansın Sütcü

Perşembe/Thursday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: Spor Tesisleri
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 - -
Akşam Yemeği/Dinner
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 19:30-21:00, Salon/Hall: Restoran
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
19:30-21:00
Forum/Forum
( TEMEL İLKELER BAĞLAMINDA TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GÜNCEL SORUNLARI )
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 20:30-21:30, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyzi ULUĞ-Oturum Başkan Yrd.: Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK-MEB
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
20:30-21:30 Katılımcılar
Çalıştay/Workshop
( Dilde, Fikirde, İşte Birlik Çalıştayı )
Perşembe/Thursday
Saat/Time: 20:30-21:30, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Sinan DEMİRTÜRK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
20:30-21:30 Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM Dilde, Fikirde, İşte Birlik Çalıştayı

03.05.2024 ( 4. Gün/Day ) - Cuma/Friday


Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 CEBİRE UYARLANAN GELENEKSEL BİR ÇOCUK OYUNU ÖĞRETİM UYGULAMASI Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
09:45-10:00 ZİHİN FELSEFESİNE MANTIK VE BİYOLOJİ IŞIĞINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Ahmet Gündüz Akıncı
10:00-10:15 ORYANTİRİNGİN FEN EĞİTİMİNDEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR DERLEME Ayşegül Taşkın, Dilek Çelikler
10:15-10:30 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR Neslihan Kabasakal, Neslihan Kabasakal
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 JALOLIDDIN MANGUBERDI'NİN CESARETİ YETKİN BİR NESİL YETİŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR Dilorаm Babajanova
09:45-10:00 EĞİTİMDE KADIN YÖNETİCİLERİN CAM TAVANI AŞMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ Sacide Gülel
10:00-10:15 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN Fidan Parlak Kesici, Işık Bulut
10:15-10:30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YERLEŞTİRİLMESİNİN BAŞKA ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Nejla Yıldız
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. AVNİ AYTEKİN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 TEKLİ VE İKİLİ EĞİTİM YAPAN ORTAOKULLARDA EĞİTİMİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİ GÖRÜŞLERİ Birce Ezgi Önceler Kökdemir, Temel Çalık
09:45-10:00 ÖĞRETMENLERDE AFET FARKINDALIK VE GÖNÜLLÜLLÜK BİLİNCİ OLUŞTURMAK VE ÖNEMİ Naciye Barbaros
10:00-10:15 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Emine Akmeşe, Subhan Ekşioğlu
10:15-10:30 ORTAOKULLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Vildan Özgen
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üys. KULALBEK ALSHYNBAYEV
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 EĞİTİM SÜRECİNDE OYUNLAŞTIRMA VE MOBİL UYGULAMALARI KULLANMANIN PRATİK YÖNLERİ Alisher Turakulov, Yegemberdi Tenizbayev, Alexander Rogovoy
09:45-10:00 İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN MANEVİ İHTİYAÇLARININ OLUŞMASINA YÖNELİK YÖNTEMLER Ongarkul Koblanova
10:00-10:15 PSİKOLOJİK DANIŞMADA OLUMSUZ ÇOCUKLUK ÇAĞI YAŞANTILARINA YÖNELİK GÜÇLENDİRİCİ BİR ÇALIŞMA: BİR OLGU SUNUMU Tuğba Ay, Durmuş Ümmet
10:15-10:30 NESİLDEN NESİLE OYUN KÖPRÜSÜ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI PROJESİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Şeyma Gür Sağırlar, Hilal Karaman Eflatun, Tamer Karakan, Osman Yıldız
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Öğr. Gör. Mihriban Özgün
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE UYUMUNDA YAŞANILAN ZORLUKLAR, AKADEMİK VE SOSYAL BAŞARIYA ULAŞMADA GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİ UYGULAMALAR Seyran Özer
09:45-10:00 MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM DİLİNİN TÜRKÇE OLMASININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM SÜREÇLERİNE ETKİSİ Emine Ören Özdemir
10:00-10:15 GÖÇMENLERİN ANAYASAL VE YASAL STATÜSÜNÜN İNCELENMESİNİN UYGUNLUĞU: SORUNLAR, YASAL DÜZENLEME. Fıryuza Abdurashıdovna Muhıtdınovа
10:15-10:30 EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDAKİ TEZLERİN TEŞEKKÜR BÖLÜMLERİNİN ANALİZİ Erdoğan Çatak, Temel Çalık, Serkan Koşar
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Gülnihal Yıldırım
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 SAĞLIKLI BESLENMEYİ DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM Öznur Bıçakcı, Özlem Erdoğan
09:45-10:00 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ GELİŞİMSEL BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ Aysun Öztürk, Emre Sönmez, Rukiyye Yıldız Altan, Okan Doruk, Ayşegül Erözyürek Gülcan
10:00-10:15 ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİNİN EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ Ceyhan Aytaç
10:15-10:30 EĞİTİMDE BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ: ÖĞRENCİ BAŞARILARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Hüseyin Sıhat
10:30-10:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Özcan TURAN- EYUDER Yönetim Kurulu Üyesi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:35 KUKLA BİZE NE ANLATIYOR? TASARIM VE OYUN ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Cuma Ali Şahin
09:35-09:40 SAĞIM SOLUM “DİKKAT” ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sevil Hııraoğlu, Rüya Küçükoğlu
09:40-09:45 FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM MODELİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK KÜLTÜR MİRASLARIN ÖĞRETİLMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hamide Argunşah
09:45-09:50 MUTFAK ATÖLYELERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Manolya Ertaş
09:50-09:55 DİJİTAL DÜNYAYA “DOĞRU” GEÇİŞ VE ÖZDİSİPLİN ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Emre Hıraoğlu, Ali Şakacı , Fatih Bulut
09:55-10:00 HAYAL GÜCÜYLE MASALLARIN MİRASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Yusuf Güneş, Tuba Soyyiğit
10:00-10:05 GENÇ MUCİTLER Pınar Efe, Tuba Soyyiğit
10:05-10:10 "KİKO BİZİMLE" E-TWİNNİNG ÇALIŞMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Habip Yıldız
10:10-10:15 YAPRAKTAN TOPRAĞA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ümmuhan Öran, Ahmet Poyraz
10:15-10:20 TARİHİM, KÜLTÜRÜM, KALE’M ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şerife Gül Çakır, Yasemin Oğuz Danacıoğlu
10:20-10:25 İLKOKULDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONU ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ayşe Özden Toros
10:25-10:30 GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Cemil Kılıç, Halime Türker
10:30-10:35 ERASMUS PLUS OKUL EĞİTİMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Abdullah Anıl Toros
10:35-10:40 MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gülay Ergene Akın, Abuzer Akın
10:40-10:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cuma/Friday
Saat/Time: 10:45-11:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
10:45-11:00
Seminer/Seminar
( EMAL DERGİSİNDE YAYIN SÜREÇLERİ/PUBLISHING IN EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION & LEADERSHIP )
Cuma/Friday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
11:00-12:15 Prof. Tony BUSH-EMAL Editor in Chief EMAL DERGİSİNDE YAYIN SÜREÇLERİ/PUBLISHING IN EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION & LEADERSHIP
Öğle Yemeği/Lunch
Cuma/Friday
Saat/Time: 12:15-13:30, Salon/Hall: Restoran
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
12:15-13:30
Panel/Panel
( TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL SORUNLAR )
Cuma/Friday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Temel ÇALIK-Gazi Üniversites
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
13:30-13:45 Prof. Dr. Temel ÇALIK/Gazi Üniversitesi
13:45-14:00 Talip GEYLAN/Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
14:00-14:15 Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL/Gazi Üniversitesi
14:15-14:30 Prof. Dr. Feridun SEZGİN/Gazi Üniversitesi
14:30-14:45
Kahve Molası/Coffee Break
Cuma/Friday
Saat/Time: 14:45-15:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
14:45-15:00

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. GÜLTEN TÜRKAN GÜRER
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 FİNLANDİYA’DA HAYAT BOYU EĞİTİM Hülya Narsap
15:15-15:30 AÇIKLAMA GELENEĞİ: SÖZLÜ ŞİİR YARIŞMALARININ TÜR ÖZELLİKLERİ Tleuberdina Gulden Tokatovna1, Batyrgaliyeva Gulim Tokatovna2
15:30-15:45 KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİTEMİNDE YASAMA ETKİSİ OLAN TALİM TERBİYENİN ÖNEMİNE VURGU YAPMAK Nazmiye Hazar
15:45-16:00 KIBRIS TÜRK EĞİTİM TARİHİ ve KKTC EĞİTİM SİSTEMİ Ahmet Arslan, Filiz Özkaya
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Erol TOPAL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE 5E EĞİTİM MODELİ İLE STEM UYGULAMALARI Ayşenur Babayiğit
15:15-15:30 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ETKİLEŞİMLİ MASAL ANLATIMI UYGULAMASININ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ ÇALIŞMASI Nurver Şahin Düğenci
15:30-15:45 ÖĞRETMENLERİN OKUMA PROJELERİNİN EĞİTİM- ÖĞRETİME KATKISI Sedef Coşkun
15:45-16:00 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TERS YÜZ ÖĞRENME EĞİTİM MODELİ İLE STEM EĞİTİMİ Songül Karadağ Inan
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi HAKAN ULUM
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 EĞİTİMDE DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BAKANLIK VE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ GÖRÜŞLERİ Zeynep Akyüz, Prof. Dr. Sait Akbaşlı
15:15-15:30 KİTAP OKUMAK MATEMATİK BAŞARISINI NASIL ETKİLER? META ANALİZİNDEN ÇARPICI BULGULAR Hakan Ulum, Tuncay Küçükdanacı
15:30-15:45 MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKTE MOTİVASYON DÜZEYLERİ Gülhan Gaye Pekin, Murat Koçali
15:45-16:00 İŞ TATMİNİ VE LİDERLİK KONULU ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Nuray Aker, Melike Heybeli
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. YAGUT ALİYEVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ PROBLEM DAVRANIŞLARI VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BU DAVRANIŞLARA MÜDAHELE YÖNTEMLERİ Sertan Talas
15:15-15:30 AİLE VE EĞİTİM KURUMUNUN EĞİTSEL SÜRECİNDEKİ ROLÜ: ÇOCUKLARDA KİŞİLİK OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİNİN OPTİMİZASYONU Yagut Aliyeva, Sevinc N. Aliyeva, Recep Sağıroglu
15:30-15:45 ÖZEL EĞİTİM SINIFI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ Hicran Tamkoç, Osman Tamkoç
15:45-16:00 OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN OKUL ORTAMINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR: MUĞLA İLİ ÇALIŞMASI Ferdane Gün, Barış Kılıç
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. GULBAKHYT MENLİBEKOVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 EĞİTİM ORTAMLARININ FARKLI BOYUTLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ: İTALYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Aynur Taşcıgil, Hatice Turan Bora
15:15-15:30 - -
15:30-15:45 GÜNEY ÖZBEKİSTAN MÜZELERİNİN YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİNİN TARİHİ Hurşıd Otakulovıç Hosıyatov
15:45-16:00 KAZAK DİLİNİN YABANCI VATANDAŞLARA ÖĞRETİLMESİ SÜRECİNDE DİL GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI Akzhunussova Nazerke Bekenova, Maulenova Assemgul Manatovna
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU ÖĞRETMENLERİN GÜNÜMÜZ EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ümran Uçar, Sevil Çetinkaya
15:15-15:30 EYLEM ARAŞTIRMASI YOLUYLA OKUL GELİŞİMİ MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Servet Özdemir, Mehtap Naıllıoğlu Kaymak , Sabahat Öcal , Hatice Turan Bora
15:30-15:45 OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE YARARLARI Cengiz Boz
15:45-16:00 ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK İLE OKUL SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayşe Mine Demir , Canan Kalkan Çelik
16:00-16:15 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: ÖZGÜR MUTLU ÖZTÜRK- EYUDER Zonguldak İl Temsilcisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:05 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ DERSİNİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN İNCE MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ayşegül Karaman, Sefa Çabuk Armağan
15:05-15:10 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gökçen Balat
15:10-15:15 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE STEAM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sema Özen Altınsoy, Asiye Tunç
15:15-15:20 AKILLI TELEFON KULLANIMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE HARCAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Feryal Delikaya
15:20-15:25 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMININ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Abdullah Yağız, Hatice Nalbant Yağız
15:25-15:30 ZEKA OYUNLARINI KEŞFEDİYORUM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Osman Yıldız
15:30-15:35 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOHUMLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hatice Ergin
15:35-15:40 GELENEKSEL OYUNLARLA KÜLTÜRÜMÜ YAŞATIYORUM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Adem Yıldız
15:40-15:45 9.SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİ HAKKINDAKİ ALGILARI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Bircan Gülçin Delikaya, Mehmet Ekici
15:45-15:50 OKUL MÜDÜRLERİNİN ETİK LİDERLİĞİ, ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL YARATICILIĞI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE İÇGÖRÜLER ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Abuzer Akın, Galay Ergene Akın
15:50-15:55 ASKIDA KİTAP ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Elif Durum Dede, Aybike Işık Özgün
15:55-16:00 GELECEĞİN MİMARLARI. ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Elnarə Əhmədova
16:00-16:05 PR'DA DİJİTALLEŞMENİN AYAK SESLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Aybike Işık Özgün, Elif Durum Dede
16:05-16:10 BİRLİKTE ÖĞRENMEK VE GELİŞMEK ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Mehmet Fatih Şahin
16:10-16:15 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cuma/Friday
Saat/Time: 16:15-16:30, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
16:15-16:30
Seminer/Seminar
( KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ )
Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
16:30-17:45 Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI-Akdeniz Üniversitesi KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. AHMET TAYLAN AYDIN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN AKRAN KOÇLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Selin Ayyıldız, Safiye Çiğdem Gören
16:45-17:00 EĞİTİMDE KOÇLUK UYGULAMALARI Fatime Doğan Şahin
17:00-17:15 GÖÇMEN EĞİTİMİ VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KIBRIS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ Nazmiye Hazar
17:15-17:30 AKADEMİK PERFORMANSIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI Ahmet Taylan Aydın
17:30-17:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 MATEMATİĞE UYARLANAN ZEKÂ OYUNU İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜÇGEN ve DÖRTGENLERİ SINIFLANDIRMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Aslı Nur Hodancı
16:45-17:00 SOKRATES’İN SAVUNMASI: İÇERİK VE ARGÜMAN ANALİZİ Burcu Seher Çalıkoğlu
17:00-17:15 EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE YÖNETİCİLERİN KAYGI TUTUM VE GÖRÜŞLERİ Murat Şeyhoğlu, Şahin Boztepe
17:15-17:30 YAPAY ZEKA DESTEKLİ WHATSAPP BOTLARI: EĞİTİMDE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DENEYİMLERİ Batuhan Çelik
17:30-17:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Esra PARLAK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 STEM EĞİTİMİ VE KARİYER GELİŞİMİ Emel Aydın, Barış Semih Yazıcı
16:45-17:00 STEM EĞİTİMİNDE ROBOTİK KODLAMA: TÜRKİYE'DEKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR İNCELEMESİ Esra Parlak
17:00-17:15 DİFERANSİYEL YAKLAŞIMIN DERSTE UYGULANMASI Günəş Xudiyeva
17:15-17:30 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR Kamile Aslan Akçer
17:30-17:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Neşe BÖRÜ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 ÖĞRETMENLER İÇİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ Neşe Börü, Çiğdem Apaydı N, Sadife Demiral
16:45-17:00 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA YÖNETİCİLERİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Yeliz Öztürk, Temel Çalık
17:00-17:15 MODERNDE TOLERANS OLUŞUMU SORUNUNA ETNO-KÜLTÜREL MEKAN Kabylbekova Zauret
17:15-17:30 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN 21. YÜZYIL BECERİLERİ Yurdagül Doğuş
17:30-17:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. GÜLNURƏ BABAŞOVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 BRIDGING CULTURES, BUILDING FUTURES: THE ROLE OF THE YOUTH ASSOCIATION OF STUDENTS OF UZBEKISTAN IN TURKEY IN THE ACADEMIC INTEGRATION OF UZBEK STUDENTS Şahnoza Madreiimova
16:45-17:00 THE NEED TO STUDY THE HISTORY OF AGRICULTURE DURING THE TIMURID PERIOD AND ITS IMPORTANCE Shohistahon Uljaeva, Akbar Suvonovich Damınov
17:00-17:15 CHANGES IN CHILD PSYCHOLOGY AND SKILLS TO OVERCOME THEM Nilufar Tursunbaevna Mırzaeva
17:15-17:30 T DYNAMİCS OF LABOUR MİGRATİON İN UZBEKİSTAN: RECENT TRENDS AND POLİCY IMPLİCATİONS Sevara Nizamitdinovna Yusupova, Azizbek Avazbek Ogli Abduvokhobov
17:30-17:45 - -

Cuma/Friday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Nur DURMUŞ- EÇED Başkan Yardımcısı
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:35 OYNA, ÖĞREN, YAŞA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Pınar Torlu
16:35-16:40 ÇOCUK ŞARKILARI İLE DEĞERLER EĞİTİMİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Münteha Kısacıkoğlu
16:40-16:45 SAKLI YILDIZLAR MÜZİKLE PARLASIN ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Serkan Karakaya
16:45-16:50 SOSYAL YAŞAM ALANININ COĞRAFYA DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Erkan Küçük
16:50-16:55 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Serap Okur Arslan
16:55-17:00 CEZAEVİNDE ANNELERİ İLE BİRLİKTE KALAN 0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Fethiye Nur Özdemir
17:00-17:05 DEPREM UYARIR BİLİNÇ KURTARIR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Canan Köse Kütük
17:05-17:10 PRESCHOOLERS ROBOLAND ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nuray Güçer
17:10-17:15 YKS VE ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE AKRAN - MEZUN MENTÖRLÜĞÜ VE BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gökhan Güçer
17:15-17:20 MÜLTECİ ÇOCUKLARIN RESİMLERİNE BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK ETNOGRAFİK YAKLAŞIM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Havva Kara
17:20-17:25 ELİMİ TUT E-TWİNNİNG PROJESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nazlı Karakaya
17:25-17:30 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ VE ORMAN OKULU UYGULAMALARI BURSA ŞAHİN YILMAZ İLKOKULU ÖRNEĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Zeynep Açıkel
17:30-17:35 GELECEĞİN ÇEVRECİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Ahmet Kabacı
17:35-17:40 Özel Matematik eTwinning Projesi ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sefa Çabuk Armağan, Tayyar Madak, Ismet Yılmaz
17:40-17:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cuma/Friday
Saat/Time: 17:45-18:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
17:45-18:00
Seminer/Seminar

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
18:00-19:15 Dr. Köksal BANOĞLU-MEB Eğitim Yönetimi Alanında Uluslararasılaşma ve Research in Educational Administration & Leadership (REAL) Dergisi

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 SANATLA TERAPİ ATÖLYESİ Mine Bunsuz, Nesli Karabey, Sevgi Göktaş

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 NİCEL ARAŞTIRMALARDA SIK YAPILAN HATALAR Mustafa Demir

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 GLOBAL GUARDS Sacide Koç, Fatma Yanık, Fırat Yağdıran

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 SINIFTAN UZAYA Serpil Akkol , Aynur Alişanova , Xatire Şabeddinova, Esra Zehra Balkan , Ümmü Süleymanova

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: Spor Tesisleri
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 EĞİTSEL OYUNLARIN MOTOR BECERİLER, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ Çağın Altuğ
Seminer/Seminar
Tarihsel Süreçte Eğitim Sorunlarının Nedenleri

Cuma/Friday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
18:00-19:15 Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ Tarihsel Süreçte Eğitim Sorunlarının Nedenleri

04.05.2024 ( 5. Gün/Day ) - Cumartesi/Saturday


Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Esra TÖRE
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜNAZARA BECERİLERİNİN FAKÜLTE-OKUL İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMESİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Esra Töre, Burak Uzun
09:45-10:00 2. SINIF ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR UYGULAMA: HHTB ( HİKAYE HARİTASI TEKNİĞİ VE BETİMLEME YAPMA) Selma Terim, Ayşenur Arat Odacı
10:00-10:15 ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ( SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ÖRNEĞİ) Mehmet Metin Arslan, Nazmiye Yağlı
10:15-10:30 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DESTEK EĞİTİM ODASI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ihsan Savaş, Vahide Savaş
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 DİJİTAL DÜNYAM Selda Gök
09:45-10:00 UÇUR HAYALLERİNİ Duygu Galin
10:00-10:15 Doğa Çöp Üretmez Arzu Ayşe Çalık Seydim, Bilge Yılmaz
10:15-10:30 SALYANGOZ POSTASI : KENDİ ÜLKEMİZ HAKKINDA SINIF E-POSTA KARTI DEĞİŞİMİ Meral Erdoğan
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Ayşegül ÇAĞLAR
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Sosyolojik Faktörler ile Eğitim Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunların Okula ve Verilen Eğitime Etkisine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri Neslihan Yavuz
09:45-10:00 OKULLARDA SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI VE SERTİFİKASYON UYGULAMALARINA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Mehmet Ismetoğlu, Yalçın Ibiş, Kadir Demirci, Nevzat Öztürk
10:00-10:15 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ KİMLİĞİNİN OLUŞUM/YAPILANDIRMASININ SEÇİLMİŞ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Kübra Fırat
10:15-10:30 EMEKLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN EMEKLİLİK YAŞAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KULU İLÇESİ ÖRNEĞİ Ayşegül Çağlar
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Gürcü KOÇ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 ÖĞRETMENLERİN YEŞİL BİLİNÇLİ FARKINDALIK DENEYİMLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ Nesibe Firdevs Çetinkaya, Gülşah Taşçı
09:45-10:00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNUN İNCELENMESİ: GÖMÜLÜ TEORİ ARAŞTIRMASI Leyla Yıldırım Yiğit, Zühal Kılınç
10:00-10:15 MİKRO-YETERLİLİK VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ Gürcü Koç
10:15-10:30 YAPIMDAKİ DRAM Amina Rafiyeva, Vefa Zeynalova
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Diloram Babajanova
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE EMPIRE OF AMIR TEMUR Shohistahon Uljaeva.
09:45-10:00 ÖZBEKİSTAN'DA HOŞGÖRÜYE DAYALI ULUSAL POLİTİKA Dilaram Inoyatova
10:00-10:15 FROM THE LIVES OF THE ELDERLY Sayyora Tuychıeva
10:15-10:30 ÖZBEK HALKINDAN CELOLİDDİN MANGUBERDİ ULUSAL KAHRAMAN Diloram Babajanova
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. EVRİM EROL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 ÖĞRETMENLERİN İYİ OLUŞLARI İLE SOSYAL AĞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ Shahla Ibıshova, Türker Kurt
09:45-10:00 OKUL ÖNCESİNDE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Derya Tosunoğlu, Şule Fırat Durdukoca, Kemalettin Korkmaz, Sevim Kesekler
10:00-10:15 DİJİTAL DÜNYADA ÖĞRETMENLERİN ROLÜ VE ÖĞRENCİ DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Sevda Çakır
10:15-10:30 AKADEMİK KONGRELERİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE ETKİLERİ Özgür Mutlu Öztürk
10:30-10:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Ekrem ARDIÇ- EYUDER Kayseri İl Temsilcisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:35 YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISINDAKİ ROLÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Cemil Kılıç, Çiğdem Yıldız
09:35-09:40 SU ELÇİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Derya Tekin, Filiz Karaçam
09:40-09:45 ERASMUSFEST ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gülcan Dağ Doğanay
09:45-09:50 KADIN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLMALARINI ENGELLEYEN NEDENLER ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Beratiye Kocaman
09:50-09:55 KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDEYİZ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Esin Delibaş, Özge Duran, Mehmet Rıfat Taşdan
09:55-10:00 EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Selda Karatağ
10:00-10:05 OKUL ÖNCESİNDE PROJE TABANLI EĞİTİMİN ÖNEMİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Sevim Telli
10:05-10:10 HALK OYUNLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Cemil Kılıç, Nazlı Karateke
10:10-10:15 BEN ÖZELİM DAVULUM DA ÖZEL ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Görkem Koç
10:15-10:20 BULUNDUĞUMUZ ORTAMIN ISI NEMİNİ(DHT11) WİRELESS MODÜLÜ(NRF24L01) İLE LCD EKRANDA YOLLAMA VE EKRANDA GÖSTERME ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Kadir Cirit, Selda Karakaş
10:20-10:25 STEM EĞİTİM YAKLAŞIMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GELİŞİMİNE ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Seyfi Tülü
10:25-10:30 AB PROJELERİNİN KATILIMCILARIN İSTİHDAMINA KATKISI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Muhammet Emin Yavuz
10:30-10:35 AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROJELERİ BAŞVURUSU YAZMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Aysel Demir, Hülya Söğüt
10:35-10:40 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Durali Aksu, Fatma Vildan Güler
10:40-10:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 10:45-11:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
10:45-11:00
Konferans/Conference
( BİR EĞİTİMCİ OLARAK AHMET YESEVİ )
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 11:00-12:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
11:00-12:15 Prof. Dr. Musa YILDIZ-Gazi Üniversitesi Rektörü BİR EĞİTİMCİ OLARAK AHMET YESEVİ
Öğle Yemeği/Lunch
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 12:15-13:30, Salon/Hall: Restoran
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
12:15-13:30

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. OKAN ÇOBAN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİNDE İLKÖĞRETİMİN ROLÜ Elif Dilek
13:45-14:00 EĞİTİM DENETİMİ SÜRECİNDE EĞİTİM DENETMENLERİNİN TUTUMLARI: ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME Merve Sarıkoca
14:00-14:15 ALFA KUŞAĞI Kemale Suleymanova
14:15-14:30 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Hülya Al, Muhammet Hanifi Ercoşkun
14:30-14:45 GÜRCİSTAN'IN EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR Valeri Modebadze

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Fatma Nur ÇOBAN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİ Osman Çelik, Nazmiye Güçlüoğulları
13:45-14:00 MAKEY MAKEY CİHAZININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KODLAMAYA DÖNÜK TUTUMLARINA ETKİSİ Hacer Uysal
14:00-14:15 RESİM ANALİZİ EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK RESİMLERİNİ ANALİZ ETME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Sedef Göltaş
14:15-14:30 EL EMEĞİYLE OKUMA KÜLTÜRÜ: OKUL KÜTÜPHANESİ ZENGİNLEŞTİRME Gülay Kalaycı
14:30-14:45 AZERBAYCAN EĞİTİMİNDE HİBRİT ÖĞRENME MODELİNİN İNCELENMESİ Arzu Nasirli, Shehla Abbasova, Təranə Nuriyeva

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. YAGUT ALİYEVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 SUÇ YOLUYLA ELDE EDILEN PARA VE MÜLKÜN YASALLAŞTIRILMASINA (KARA PARA AKLAMAYA) KARŞI ÇIKMAK: ULUSLARARASI UYGULAMA Moldır Palvanova, Gulzagıra Zharylkapova
13:45-14:00 KADINLARIN KALKINMA AŞAMASINDA SOSYALLEŞMESI VE AKTIF HALE GETIRILMESI Nodirakhan Rayimjonovna Nıshonova
14:00-14:15 GÜNEY ÖZBEKİSTAN MÜZELERİNİN YABANCI ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİNİN TARİHİ Khosiyatov Khurshid Otakulovich
14:15-14:30 ÜLKENİN DEMOGRAFİK DURUMU ÖZBEKİSTAN'DAKİ SAYIDAN DAHA AZ Sevara Nizamitdinovna Yusupova
14:30-14:45 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME LİSTELERİNİN SIKLIK GÖRÜNÜMLERİ: YENİ İSTANBUL B1 ÖRNEĞİ Dinçer Bektaş

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 İLKOKULLARDA ÖĞRETMEN ASİSTANI İHTİYACI VAR MI? BİR NİTEL ANALİZ Gülsün Şahan, Zeynep Bengü Celep
13:45-14:00 ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE İŞ YERİ ARKADAŞLIĞI, MESLEKİ DOYUM VE ÖRGÜTSEL HUZUR İLİŞKİSİ Nevzat Öztürk, Eda Çiftçi, Mehmet Ismetoğlu
14:00-14:15 MİLLÎ EĞİTİM UZMANLARININ MESLEKİ MOTİVASYON KAYNAKLARI Yeliz Demirkalem, Ferudun Sezgin
14:15-14:30 TÜRKİYE'DE DERGİ YAYINCILIĞININ EĞİTİME KATKILARI Ayşe Ay
14:30-14:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğrt. Üyesi BİRGÜL ULUTAŞ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 CUMHURİYETİN 100.YILINDA “ÇIRAKLIK EĞİTİMİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI” Özlem Karaca
13:45-14:00 Eğitim Politikaları Görüşleri Ölçeğinin geliştirilmesi Mevlüt Purtaş, Sabiha Hülya Purtaş
14:00-14:15 REFAH DEVLETLERİ VE EĞİTİM: EKİ YAYLA ÖZEL İLKOKULU HAKKINDA TARİHSEL BİR ANALİZ Hüseyin Öztürk, Birgül Ulutaş
14:15-14:30 MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) KARİYER BASAMAKLARINA YÖNELİK GEÇMİŞ ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ (2006-2024 ÖRNEĞİ) Hülya Aykutlu Adalı, Mehmet Arslan
14:30-14:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ENGİN BAYRA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:45 LİSANS ÖĞRENCİLERİN PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Engin Bayra
13:45-14:00 FENOMEN ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Abdurrahman Asil, Ayşegül Ayyıldız
14:00-14:15 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Yakup Batuhan Arslan, Temel Çalık, Ferudun Sezgin
14:15-14:30 ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİMDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI Ayşegül Ayyıldız, Abdurrahman Asil
14:30-14:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 13:30-14:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: Durali AKSU- EYUDER Sinop İl Temsilcisi
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
13:30-13:35 Hedef 2030 ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gülderen Ocak, Derya Kış
13:35-13:40 EĞİTİMDE DRAMANIN GÜCÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nurten Tiryaki
13:40-13:45 SÜRDÜRÜLEBİLİR MESLEK ATÖLYELERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Numan Zengen, Halil Mesut Baylak
13:45-13:50 DEĞERLERİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BARIŞ MANÇO ŞARKI SÖZLERİNİN İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Engin Gökyıldız, Danyal Toydemir
13:50-13:55 MESLEKİ EĞİTİMDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR ‘GELECEĞİN EĞİTİMCİSİNE ULAŞMAK’ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) M .Tuba Özdemir, Şenol Korkmaz, Mehmet Kıraç
13:55-14:00 ÇOCUK VE YARATICILIK. ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Musayeva Esmira, Bayramova Leyla
14:00-14:05 AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN EĞİTİME YANSIMALARI ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Samiye Meydan
14:05-14:10 TAKIM-HERKES BİRLİKTE! AKTİF VE MUTLU OLUN! ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Melike Öztürk
14:10-14:15 FARKLI ÜLKELERDE EĞİTİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL FARKLILIKLARIN ROLÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hürriyet Değerli Ermiş, Murat Ermiş
14:15-14:20 HER CANLI NEFES İSTER, HER NEFES OKSİJEN ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şerife Sorucu, Başak Sağlam
14:20-14:25 MÜZİĞİN ÖĞRENMEDE KONSANTRASYON ARTIRICI ETKİSİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Canan Karakaş
14:25-14:30 RENKLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER: ÇOCUKLARIN DEYİMLERİ VE ATASÖZLERİNİ GÖRSEL HAFIZAYA KAZANDIRMAK İÇİN BİR EĞİTİM PROJESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Özgür Yıldız, Ömer Demir
14:30-14:35 DOĞANIN GİZLİ YÜZÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Züleyha Gül
14:35-14:40 GELENEKSEL OYUNLAR İLE EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORUM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Özcan Turan, Ilayda Turan
14:40-14:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 14:45-15:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
14:45-15:00

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ELİF SEYLİM
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 EĞİTİM SENDİKACILIĞI VE ÖRGÜTLENME SORUNU Ayşe Gül Doğru
15:15-15:30 EĞİTİMİN GELECEĞİNDİR PROJESİ Sercan Varkan Durak
15:30-15:45 OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK TUTUMLARININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ali Culha, Hamit Daş
15:45-16:00 Örgüt Kültürüne Yönelik Öğretmen Görüşleri Elif Seylim
16:00-16:15 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Temel ÇALIK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KİMLİĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Zeynep Bumin Süzen, Temel Çalık, Ferudun Sezgin
15:15-15:30 YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SAHA İNCELEME ÇALIŞMASI: QUASAR ÖRNEĞİ Serhan Güven, Cemile Arslan
15:30-15:45 YÜKSEKÖĞRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE YÖNETİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Gulbakhyt Menlibekova, Aliya Mambetalina , Zhibek Tleshova
15:45-16:00 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE YÜKSEK ÖĞRENİM ve SORUNLARI Ahmet Arslan, Murat Koçali
16:00-16:15 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Kübra YENEL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 İLKÖĞRETİM(ORTAOKUL, İMAM HATİP ORTAOKULU) KURUMLARINA DEVAM EDEN SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN OKULDAN BEKLENTİLERİ Hatice Tiltay, Mustafa Aydın Başar, Erdal Güneştekin
15:15-15:30 AİLELER, OKULLAR VE TOPLUM: DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI ORTAK MÜCADE, BİBLİYOMETRİ Özgün Çekiç , Kübra Yenel
15:30-15:45 İNTERNET ETİĞİ Ayşegül Koçan, Fatma Aldemir
15:45-16:00 OTANTİK LİDERLİK İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖĞRETMEN MESLEKİ İŞBİRLİĞİNİN MODERATÖR (DÜZENLEYİCİLİK) ROLÜ Mehmet Sabir Çevik
16:00-16:15 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. ZEKERİYA DEMETGÜL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 İLÇE HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN NORM NİTELİKLERİ VE ATAMA DURUMLARININ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Onur Artan
15:15-15:30 ÖRGÜTSEL YALNIZLIĞIN LİDERLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Demir, Ercan Baysülen, Esra Ulucan Demir
15:30-15:45 YÖNETİCİ TİPLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİLERİ: KAMU VE ÖZEL OKUL KARŞILAŞTIRMASI Yüksel Laçin, Murat Gök, Özden Hünkar Tıraş
15:45-16:00 ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Muammer Çiftcili, Cihan Karabulut
16:00-16:15 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Esra TÖRE
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 2019-2023 YILLARI ARASINDA EĞİTİMDE YETENEK YÖNETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Esra Töre, Rukiye Kesti, Dilek Kelebek
15:15-15:30 BİLSEM’ DE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ Evrim Erol, Gülnur Ak Küçükçaayır
15:30-15:45 BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE ÖĞRETMEN OLMANIN ANLAM VE DOĞASI Hicran Tamkoç, Ferudun Sezgin
15:45-16:00 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SERBEST ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-SİNOP İLİ ÖRNEĞİ Ayşenur Bozkurt, Engin Bayra
16:00-16:15 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 15:00-16:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Fatma Nur ÇOBAN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:00-15:15 ULUSLARARASI İYİLEŞME MODELLERİ BAĞLAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MİLLİ EĞİTİM ŞURALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zeki Dağlı
15:15-15:30 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMA ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: "KARİYERİMDEKİ İLK BASAMAK" Seda Yılmaz
15:30-15:45 OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhammet Hanifi Ercoşkun, Okan Diş
15:45-16:00 EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ Nevzat Öztürk, Huzur Kurt
16:00-16:15 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:15-16:30, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
16:15-16:30

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. GÜLTEN TÜRKAN GÜRER
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 JENNİFER M. GORE'UN OKULDAKİ İKTİDAR SÜREÇLERİ YAKLAŞIMINA İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME Sinem Canpolat, Ayhan Ural
16:45-17:00 EĞİTİM YÖNETİMİNDE EPİSTEMİK ADALETSİZLİĞE YORUMSAMACI YAKLAŞIM Kübra Yenel
17:00-17:15 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ-ERZİNCAN ÖRNEĞİ Serdal Halis Öcal
17:15-17:30 TIMSS 2019 TÜRKİYE ÖN RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ahmet Taylan Aydın
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Shohistahon ULJAEVA
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMI Bibianar Baizhumanova
16:45-17:00 SOME INFORMATION ABOUT THE HISTORY OF HEALTH CARE IN UZBEKISTAN Nargiza Saıdmurodova, Guzal Usmonova
17:00-17:15 FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE EMPIRE OF AMIR TEMUR Shohistahon Uljaeva
17:15-17:30 ÖZBEKİSTAN'DA EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN YETİM VE ÇOCUKLARA DEVLET DESTEĞİ Nodira Safıkhodjayeva
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. HALİL MESUT BAYLAK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 TÜRKİYE’DE 6 ŞUBAT DEPREMİNE İLİŞKİN EĞİTİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Emine Nur Akdağ
16:45-17:00 BİYOÇEŞİTLİLİK ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM: EKOLOJİ KİTABI. Ali Şimşek, Ali Küçükkürkçü, Halil Mesut Baylak
17:00-17:15 EFSANEVİ YEMEKLERİN TARİHİ Bilge Yılmaz
17:15-17:30 ÇAĞDAŞ ROL YAKLAŞIMINDA AKILLI KENTLER Halil Mesut Baylak, Ali Şimşek, Numan Zengen
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. GÖKHAN GÜÇİN
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKÂ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARININ İNCELENMESİ Berin Balcı
16:45-17:00 EĞİTİME ERİŞİMDE YARIŞMA VE ULAŞMA Muhsin Karaman
17:00-17:15 PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNDE ONLİNE PLATFORMLAR: ÖĞRENCİLERİN REPL.İT VE GİTHUB CODESPACES HAKKINDA GÖRÜŞLERİ Mualla Çelik
17:15-17:30 UZAKTAN DİL ÖĞRENİMİNİN TEORİK YÖNLERİ Bakyt Aitbayeva
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Mihriban Özgün
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 DEMOKRATİK VATANDAŞ OLARAK ÖĞRETMEN Mihriban Özgün
16:45-17:00 SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI VE SETİFİKASYONA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI Türkan Argon, Mehmet Ismetoğlu
17:00-17:15 ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OKUL MÜDÜRÜ ALGILARININ İNCELENMESİ Serkan Atilla
17:15-17:30 ÖZBEKİSTAN MİMARİSİ: KÜLTÜREL MİRASIN ZAMANLI BİR GÖBEĞİ Sevara Nizamitdinovna Yusupova, Shakhnoza Kadirovna Orıpova
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. VOLKAN KUKUL
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 ÖĞRETMENLERİN GÜNLÜK DERS SAATİ SAYISININ EĞİTİM KALİTESİNE ETKİSİ M.hilmi Eren
16:45-17:00 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİME ENTEGRASYONU VE ENTEGRASYON BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nur Durmuş
17:00-17:15 TEKİNSİZLİK UNSURLARININ AKTARIMINDA BAŞVURULAN ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI: PATRİCK MCGRATH’IN ASYLUM ADLI ESERİNİN ÇEVİRİSİ Buğra Kaş
17:15-17:30 - -
17:30-17:45 - -

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Fuaye
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:35 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ KULLANILABİLİRLİĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Murat Ermiş, Hürriyet Değerli Ermiş
16:35-16:40 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ROBOT EĞİTİMİ İLE DESTEKLENME SÜRECİ VE ROBOT EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE ETKİLERİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Fatime Doğan Şahin, Mehmet Fatih Şahin
16:40-16:45 YAPAY ZEKANIN KİŞİSELTEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMDEKİ ROLÜ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şeref Şanoğlu
16:45-16:50 PLANETARYUM ETKİNLİĞİ İLE UZAY KEŞFİNDE ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Murat Karaca
16:50-16:55 SİHİRLİ HAMURLAR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hayriye Aygen Kurban
16:55-17:00 MİND GAME ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Melek Şenman, Yıldız Demirel
17:00-17:05 KÜLTÜREL MİRASA YOLCULUK ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Özlem Yurtsever
17:05-17:10 DİJİTAL OBEZİTEYE HAYIR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nurol Birsen Evintan
17:10-17:15 DÜNYAYA YARDIM EDEBİLİRİM ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Şerife Uçkun, Elif Boran
17:15-17:20 OYUNLA MATEMATİK ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Esra Ergin
17:20-17:25 MİNİK ELLER DOĞAYLA BÜYÜYOR ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Gül Pamuk
17:25-17:30 YAŞAM BOYU ÖĞRENME DENEYİMİ OLARAK YETİŞKİN EĞİTİMİ AKREDİTASYONU PROJESİ: KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Raziye Petek, Filiz Vanlı
17:30-17:35 TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİM ALGISI; ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Nurşah Aktemur
17:35-17:40 EĞİTİMDE KULLANILAN ORFF ÇALGILARININ İNCELENMESİ ( POSTER SUNUM/PRESENTATION ) Hülya Aykutlu Adalı
17:40-17:45 - -
Kahve Molası/Coffee Break
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 17:45-18:00, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
17:45-18:00

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 ESEP PLATFORMUNDA ETWİNNİNG Fatma Yanık, Fırat Yağdıran, Sacide Koç

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KİNESTETİK OYUNLARLA OYUNLAŞTIRMA Emine Doğan

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 KAZANIM MERKEZLİ STEM PROJELERİ Nihat Taş

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 SAYILARIN İZİNDE MASALLAR DİYARINA YOLCULUK Şeyma Gür Sağırlar, Hilal Karaman Eflatun

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 YANSIMA (KENDİNİ KEŞFET) Sonaray Köse

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 18:00-19:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: VELİ AY
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:00-19:15 GELENEKTEN GELECEĞE ANADOLU MASALLARINA YOLCULUK Nurhayat Aydın Duman
Akşam Yemeği/Dinner
Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 19:15-20:30, Salon/Hall: Restoran
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
19:15-20:30
Çalıştay/Workshop

Cumartesi/Saturday
Saat/Time: 21:00-22:45, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
21:00-22:45

05.05.2024 ( 6. Gün/Day ) - Pazar/Sunday


Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Murat KOÇALİ
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Birol Kılıç, Sara Bilgen Semizer, Nur Koç
10:15-10:30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK SERGİLEMELERİNİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER ( BURSA İLİ ÖRNEĞİ) Gülbahar Dilek Örenlili
10:30-10:45 İLKOKUL STEM UYGULAMALARININ BLOOM TAKSONOMİ ALANLARI GELİŞİMİNE ETKİSİ Ömercan Şentürk, Mevlide Yıldırım, Ismail Hakkı Güven, Nihal Albayrak, Emel Çoban , Buket Genco
10:45-11:00 MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZ EDİLMESİ Murat Koçali
11:00-11:15 - -

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: EYUDER Salonu
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Adem ÇİLEK
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:15 Okul İdarelerinin Takım Liderliği Tarzlarına Yönelik Betimsel Çalışma Ali Haydar Turan
10:15-10:30 ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK TUTUMLARI Fatma Nur Çoban, Adem Çilek, Ayşe Özakar Duman
10:30-10:45 ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ G.duygu Kartaloğlu, Ipeknur Çetinkaya, Fatma Toy
10:45-11:00 Velilerin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve İlkokul Çocuklarının Teknoloji Tutumları Üzerine Bir İnceleme Hüseyin Sıhat, Mehmet Kurt
11:00-11:15 - -

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: EÇED Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:15 - -
10:15-10:30 - -
10:30-10:45 - -
10:45-11:00 - -
11:00-11:15 - -

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: EKADDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:15 - -
10:15-10:30 - -
10:30-10:45 - -
10:45-11:00 - -
11:00-11:15 - -

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: TEMEDER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:15 - -
10:15-10:30 - -
10:30-10:45 - -
10:45-11:00 - -
11:00-11:15 - -

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: İSODER Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-11:15 DUYGULARIN DÜŞÜNCELERE ETKİSİ Gülay Özcan

Pazar/Sunday
Saat/Time: 10:00-11:15, Salon/Hall: Fuaye
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:05 - -
10:05-10:10 - -
10:10-10:15 - -
10:15-10:20 - -
10:20-10:25 - -
10:25-10:30 - -
10:30-10:35 - -
10:35-10:40 - -
10:40-10:45 - -
10:45-10:50 - -
10:50-10:55 - -
10:55-11:00 - -
11:00-11:05 - -
11:05-11:10 - -
11:10-11:15 - -
Forum/Forum

Pazar/Sunday
Saat/Time: 11:15-12:00, Salon/Hall: ULEDEF Salonu
Katılım Linki/Participation Link:
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
11:15-12:00 Doç. Dr. Adem ÇİLEK EYFOR DEĞERLENDİRME